El docu, entrevistes i cançó majara

Assemblea de Majaras 20 anys, reportatge realitzat per Producciones Absurdas per a la nostra onomàstica venteañera 🙂

Entrevista que ens realitza La Soterrània el desembre 2021 el dia del nostre darrer programa a l’històric local de Contrabanda FM a la Plaça Real, i pocs mesos abans de celebrar els nostres 25 anys de programa:

Cançó homenatge perpetrat per l’inimitable Mariani: