Asamblea de Majaras 20 anys, el docu

Reportatge realitzat per Producciones Absurdas per a la nostra onomàstica venteañera 🙂